Produkty

Zabezpečovacie systémy - PSN

Zabezpečovací systém - PSN. Zariadenie na vyhlásenie poplachu v stráženom objekte pri vlámaní. V našej ponuke máme systémy od najjednoduchších niekoľkozónových až po sofistikované systémy s cerifikátom NBÚ PT - prísne tajné, určené do objektov s veľkým stupňom rizika ( bankový sektor, armáda a pod....

Kamerový systém, priemyselná televízia - CCTV, PTV

Systémy pre sledovanie vybraných priestorov. Možnosti a aplikácie sú takmer neobmedzene. Od jednoduchého priameho sledovania udalosti na monitore po záznam na HDD, pripojenie do miestnej siete LAN, internetu. V ponuke sú kamery od jednoduchých, ekonomicky nenáročných zariadení pre sledovanie...

Elektrická požiarna signalizácia - EPS

EPS - elektrická požiarna signalizácia alúži na sledovanie objektu z hľadiska výskytu požiaru. Na detekciu je možné použiť niekoľko typov detektorov s ohľadom na prostredie v ktorom bude EPS inštalovaná. Výstup EPS môže odosielať poplachovú správu po JTS, GSM, spúšťať sirény, zatvárať dvere v...

Systém kontroly vstupu - ACCES

Systém kontroly vstupu slúži na kontrolu pohybu osôb v objekte. Do určených sekcií je povolený prístup len osobám s príslušným oprávnením. Kontrola prístupu môže byť realizovaná pomocou PIN kódov, kontaktných čipov, bezkontaktných kariet a príveskov alebo biometrickými snímačmi odtlačkov prstov,...

Systém kontroly dochádzky

Systém kontroly dochádzky slúži na evidenciu dochádzky zamestnancov do práce. Jednoduché systémy majú uzavretý sofware, poskytujú možnosť evidencie na jednom prípadne na viacerých PC, tlaž zostáv pre potreby mzdovej účtarne a pod. Vyspelejšie systémy už dokážu pracovať priamo s mzdovým software a...

Obchôdzkový systém

Obchôdzkový systém sa využíva pri kontrole činnosti SBS alebo nočných strážnikov v objekte. Umožňuje naplánovať jednotlivým strážnikom trasy v objekte s časmi, ktoré musia dodržiavať pri vykonávaní obchôdzok. Je tak možná spätná kontrola činnosti strážnikov. Systém pozostáva z prenosného...