Systém kontroly dochádzky

Systém kontroly dochádzky

Systém kontroly dochádzky slúži na evidenciu dochádzky zamestnancov do práce. Jednoduché systémy majú uzavretý sofware, poskytujú možnosť evidencie na jednom prípadne na viacerých PC, tlaž zostáv pre potreby mzdovej účtarne a pod. Vyspelejšie systémy už dokážu pracovať priamo s mzdovým software a exportovať dáta o dochádzke a odpracovaných hodinách priamo do tohoto programu.