Referencie

Hydrovrt a.s. Bratislava

Komplexné zabezpečenie objektu.

GEOSPOL Senica, Skalica

Zabezpečovací systém, kamerový systém, videovrátnik digital

Galéria Holíč - Zámok

Zabezpečovací systém

FLORASERVIS a.s. Bratislava

Komlexné zabezpečenie objektu

FAUN pekáreň Senica

Zabezpečovací systém

DEMA a.s. Senica

Zabezpečenie skladov, výrobných hál a administratívy v areáli firmy

Centrum voľného času Holíč

Zabezpečovací systém.

Budova Wustenrot v Bratislave, Zilinska ulica

Prístupový systém, kamerový systém, riadenie dopravy v podzemných garážach, sledovanie hladiny CO v garážach, televízny a satelitný rozvod
<< 1 | 2 | 3